Սիմեոն Ա Երևանցի

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս 1763-1780թթ.