Այլ Հայկական Պետություններ1. Հայասա (Ք.ա.XV-XIIIդդ.) map
2. Փոքր Հայք (Ք.ա.IV-IIդդ.)
3. Ծոփք (Ք.ա. մոտ 260-94թթ.)
4. Վասպուրական (908-1021թթ.)
5. Վանանդ (Կարս) (963-1065թթ.)
6. Տաշիր-Ձորագետ կամ Լոռի (982-1113թթ.)
7. Սյունիք (987-1170թթ.)
8. Ինքնավար Հայաստան (Կիլիկիա) (1920թ.)
9. Լեռնահայաստան (1920-1921թթ.)
10. Արցախ (Լեռնային Ղարաբաղ) (1991թ.-ից)
Ա. Դրոշ
Բ. Զինանշան
Գ. Օրհներգ
Դ. Խորհրդարանի Ղեկավարներ
Ե. Նախագահներ