Այլ Հայկական Պետություններ1. Հայասա (Ք.ա.XV-XIIIդդ.) map map map
2. Ուրարտու (Ք.ա.858-585թթ.)
3. Փոքր Հայք (Ք.ա.IV-IIդդ.)
4. Ծոփք (Ք.ա. մոտ 260-94թթ.)
5. Տարոն (898-967թթ.)
6. Վասպուրական (908-1021թթ.)
7. Վանանդ (975-1065թթ.)
8. Տաշիր-Ձորագետ (982-1113թթ.)
9. Սյունիք (987-1170թթ.)
10. Սասուն (1054-1188թթ.)
11. Ամանոս (1072-1090թթ.)
12. Քեսուն և Ռապան (1082-1117թթ.)
13. Մելիտենե (1082-1102թթ.)
14. Եդեսիա (1094-1098թթ.)
15. Զաքարյան իշխանություն (1198-1259թթ.)
16. Ինքնավար Հայաստան (Կիլիկիա) (1920թ.)
17. Լեռնահայաստան (1920-1921թթ.)
18. Արցախ (Լեռնային Ղարաբաղ) (1991թ.-ից)
Ա. Դրոշ
Բ. Զինանշան
Գ. Օրհներգ
Դ. Խորհրդարանի Ղեկավարներ
Ե. Նախագահներ