Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետերըbuilding1

building2
  Նկար Անուն # Կառավարման
տարիներ
Կուսակ-
ցություն
Կառավարություն Խորհրդարան   Երկրի Ղեկավար
Հայաստանի Առաջին Հանրապետություն
Վարչապետեր Հայաստանի Հանրապետության Բոլոր Ղեկավարները
-     Արամ Մանուկյան
(1879-1919)
- 28.05.1918 - 07.06.1918
ՀՅԴ
-
(ՀԱԽ)
   
07.06.1918 - 20.07.1918   Հովհաննես
Քաջազնունի

(1918-1919)
1   Հովհաննես Քաջազնունի
(1868-1938)
I 20.07.1918 - 04.11.1918
ՀՅԴ
ՀՅԴ
(ՀԽ 1918)
II 04.11.1918 - 27.04.1919
ՀՅԴ-ՀԺԿ
2   Ալեքսանդր Խատիսյան
(1874-1945)
- 27.04.1919 - 07.08.1919
ՀՅԴ
  Ալեքսանդր
Խատիսյան

(1919-1920)
I 07.08.1919 - 05.05.1920
ՀՅԴ
I (ՀԽ 1919)
3   Համո Օհանջանյան
(1873-1947)
I 05.05.1920 - 23.11.1920
ՀՅԴ
ՀՅԴ
  Համո
Օհանջանյան

(1920)
4   Սիմոն Վրացյան
(1882-1969)
I 23.11.1920 - 02.12.1920
ՀՅԴ
ՀՅԴ-ՍՀԿ
  Սիմոն
Վրացյան

(1920)
Հայկական Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետություն
Ռազմական Ուժերի Հրամանատար
-     Դրո
(1884-1956)
- 02.12.1920 - 04.12.1920
ՀՅԴ
-
(ՌՀԿ)
  Սարգիս
Կասյան

(1920-1921)
Ռազմական Հեղափոխության Կոմիտեի Նախագահ
-     Սարգիս Կասյան
(1876-1937)
- 04.12.1920 - 18.02.1921
ՀԿ(բ)Կ
ՀԿ(բ)Կ
Հայրենիքի Փրկության Կոմիտեի Նախագահ
-     Սիմոն Վրացյան
(1882-1969)
- 18.02.1921 - 02.04.1921
ՀՅԴ
ՀՅԴ
-   Սիմոն
Վրացյան

(1921)
Ռազմական Հեղափոխության Կոմիտեի Նախագահներ
-     Սարգիս Կասյան
(1876-1937)
- 02.04.1921 - 04.05.1921
ՀԿ(բ)Կ
ՀԿ(բ)Կ
(ՌՀԿ)
  Ալեքսանդր
Մյասնիկյան

(1921-1922)
-     Ալեքսանդր Մյասնիկյան
(1886-1925)
- 04.05.1921 - 21.05.1921
ՀԿ(բ)Կ
ՀԿ(բ)Կ
Ժողովրդական Կոմիսարների Խորհրդի Նախագահներ
1   Ալեքսանդր Մյասնիկյան
(1886-1925)
  21.05.1921 - 02.02.1922
ՀԿ(բ)Կ
ՀԿ(բ)Կ
(ԺԿԽ)
2   Սարգիս Լուկաշին
(1883-1937)
  02.02.1922 - 23.06.1925
ՀԿ(բ)Կ
ՀԿ(բ)Կ
I (ԽՀ 1922)
  Սարգիս
Լուկաշին

(1922-1925)
II (ԽՀ 1922)
III (ԽՀ 1923)
IV (ԽՀ 1925)
3   Սարգիս Համբարձումյան
(1870-1944)
  23.06.1925 - 22.03.1928
ՀԿ(բ)Կ
ՀԿ(բ)Կ
  Սարգիս
Համբարձումյան

(1925-1928)
V (ԽՀ 1927)
4   Սահակ Տեր-Գաբրիելյան
(1986-1937)
  22.03.1928 - 19.02.1935
ՀԿ(բ)Կ
ՀԿ(բ)Կ
  Հայկազ
Կոստանյան

(1928-1930)
VI (ԽՀ 1929)
  Աղասի
Խանջյան

(1930-1936)
VII (ԽՀ 1931)
VIII (ԽՀ 1935)
5   Աբրահամ Գուլոյան
(1893-1938)
  19.02.1935 - 16.09.1937
ՀԿ(բ)Կ
ՀԿ(բ)Կ
  Ամատունի
Ամատունի

(1936-1937)
IX (Խ(ա)Հ 1936)
VIII (ԽՀ 1935)
6   Արամ Փիրուզյան
(1907-1996)
  23.11.1937 - 08.11.1943
ՀԿ(բ)Կ
ՀԿ(բ)Կ
  Գրիգորի
Հարությունյան

(1937-1953)
I (ԳԽ 1938)
7   Աղասի Սարգսյան
(1905-1985)
  08.11.1943 - 27.03.1946
ՀԿ(բ)Կ
ՀԿ(բ)Կ
Մինիստրների (Նախարարների) Խորհրդի Նախագահներ
1   Աղասի Սարգսյան
(1905-1985)
  27.03.1946 - 29.03.1947
ՀԿ(բ)Կ
ՀԿ(բ)Կ
2   Սահակ Կարապետյան
(1906-1987)
  29.03.1947 - 20.11.1952
ՀԿ(բ)Կ
ՀԿ(բ)Կ
II (ԳԽ 1947)
III (ԳԽ 1951)
3   Անտոն Քոչինյան
(1913-1989)
  20.11.1952 - 05.02.1966
ՀԿԿ
ՀԿԿ
  Սուրեն
Թովմասյան

(1953-1960)
IV (ԳԽ 1955)
V (ԳԽ 1959)
  Յակով
Զարոբյան

(1960-1966)
VI (ԳԽ 1963)
4   Բադալ Մուրադյան
(1915-1991)
  05.02.1966 - 21.11.1972
ՀԿԿ
ՀԿԿ
  Անտոն
Քոչինյան

(1966-1974)
VII (ԳԽ 1967)
VIII (ԳԽ 1971)
5   Գրիգոր Արզումանյան
(1919-1976)
  21.11.1972 - 28.11.1976
ՀԿԿ
ՀԿԿ
  Կարեն
Դեմիրճյան

(1974-1988)
IX (ԳԽ 1975)
-     Գերասիմ Մարտիրոսյան
(1926-)
- 28.11.1976 - 17.01.1977
ՀԿԿ
ՀԿԿ
6   Ֆադեյ Սարգսյան
(1923-2010)
  17.01.1977 - 16.01.1989
ՀԿԿ
ՀԿԿ
X (ԳԽ 1980)
XI (ԳԽ 1985)
  Սուրեն
Հարությունյան

(1988-1990)
7   Վլադիմիր Մարգարյանց
(1934-2000)
  16.01.1989 - 13.08.1990
ՀԿԿ
ՀԿԿ
  Վլադիմիր
Մովսիսյան

(1990)
8   Վազգեն Մանուկյան
(1946-)
I 13.08.1990 - 23.08.1990
ՀՀՇ
ՀՀՇ
XII (ԳԽ 1990)
  Լևոն
Տեր-Պետրոսյան


(1990-1991)
Հայաստանի Երրորդ Հանրապետություն
Վարչապետեր
1   Վազգեն Մանուկյան
(1946-)
I 23.08.1990 - 26.09.1991
ՀՀՇ
ՀՀՇ
I (ԳԽ 1990)
-     Հրանտ Բագրատյան
(1958-)
- 26.09.1991 - 22.11.1991
ՀՀՇ
2   Գագիկ Հարությունյան
(1948-)
- 22.11.1991 - 30.07.1992  
ՀՀՇ
  Լևոն
Տեր-Պետրոսյան


(1991-1998)
3   Խոսրով Հարությունյան
(1948-)
I 30.07.1992 - 02.02.1993  
ՀՀՇ
4   Հրանտ Բագրատյան
(1958-)
- 02.02.1993 - 12.02.1993
ՀՀՇ
I 12.02.1993 - 22.07.1995
ՀՀՇ
II 22.07.1995 - 04.11.1996
«Հանրապետություն»
I (ԱԺ 1995)
5   Արմեն Սարգսյան
(1953-)
I 04.11.1996 - 20.03.1997  
«Հանրապետություն»
6   Ռոբերտ Քոչարյան
(1954-)
I 20.03.1997 - 04.02.1998  
«Հանրապետություն»
04.02.1998 - 09.04.1998
«Երկրապահ»-ՀՀԿ
  Ռոբերտ
Քոչարյան


(1998-2008)
7   Արմեն Դարբինյան
(1965-)
I 10.04.1998 - 11.06.1999  
«Երկրապահ»-ՀՀԿ
8   Վազգեն Սարգսյան
(1959-1999)
I 11.06.1999 - 27.10.1999
ՀՀԿ
«Միասնություն»
II (ԱԺ 1999)
-     թափուր - 27.10.1999 - 03.11.1999  
9   Արամ Սարգսյան
(1961-)
I 03.11.1999 - 02.05.2000
ՀՀԿ
«Միասնություն»
-     թափուր - 02.05.2000 - 12.05.2000  
10   Անդրանիկ Մարգարյան
(1951-2007)
I 12.05.2000 - 11.06.2003
ՀՀԿ
«Միասնություն
11.06.2003 - 11.05.2006
ՀՀԿ-ՕԵԿ-ՀՅԴ
III (ԱԺ 2003)
11.05.2006 - 25.03.2007
ՀՀԿ-ՀՅԴ
-     թափուր - 25.03.2007 - 04.04.2007  
11   Սերժ Սարգսյան
(1954-)
I 04.04.2007 - 07.06.2007
ՀՀԿ
ՀՀԿ-ՀՅԴ
II 07.06.2007 - 09.04.2008
ՀՀԿ-ԲՀԿ-ՀՅԴ
IV (ԱԺ 2007)
12   Տիգրան Սարգսյան
(1960-)
I 09.04.2008 - 27.04.2009  
ՀՀԿ-ԲՀԿ-ՕԵԿ-ՀՅԴ
  Սերժ
Սարգսյան


(2008-2018)
27.04.2009 - 16.11.2009
ՀՀԿ-ԲՀԿ-ՕԵԿ
  16.11.2009 - 31.05.2012
ՀՀԿ
- 31.05.2012 - 02.06.2012
V (ԱԺ 2012)
II 02.06.2012 - 09.04.2013
ՀՀԿ-ՕԵԿ
- 09.04.2013 - 19.04.2013
III 19.04.2013 - 03.04.2014
ՀՀԿ-ՕԵԿ
- 03.04.2014 - 13.04.2014
13   Հովիկ Աբրահամյան
(1958-)
I 13.04.2014 - 24.02.2016
ՀՀԿ
ՀՀԿ
24.02.2016 - 08.09.2016
ՀՀԿ-ՀՅԴ
- 08.09.2016 - 13.09.2016
14   Կարեն Կարապետյան
(1963-)
I 13.09.2016 - 25.11.2016  
ՀՀԿ-ՀՅԴ
  25.11.2016 - 18.05.2017
ՀՀԿ
II 18.05.2017 - 09.04.2018
ՀՀԿ-ՀՅԴ
VI (ԱԺ 2017)
- 09.04.2018 - 17.04.2018    
15   Սերժ Սարգսյան
(1954-)
III 17.04.2018 - 23.04.2018
ՀՀԿ
ՀՀԿ-ՀՅԴ
  Սերժ
Սարգսյան

(2018)
-     Կարեն Կարապետյան
(1963-)
- 23.04.2018 - 25.04.2018
ՀՀԿ
   
25.04.2018 - 08.05.2018
ՀՀԿ
16   Նիկոլ Փաշինյան
(1975-)
I 08.05.2018 - 02.10.2018
ՔՊ
«Ելք»-
«Ծառուկյան»-ՀՅԴ
  Նիկոլ
Փաշինյան

(2018-)
02.10.2018 - 16.10.2018
«Ելք»
- 16.10.2018 - 14.01.2019
II 14.01.2019 - 14.01.2024
«Իմ Քայլը»
VII (ԱԺ 2018)