Սարգիս (Սերգեյ) Լուսեգենի (Լուկյանի) Սրապիոնյան (Լուկաշին)

ՀԿ(բ)Կ ԿԿ Պատասխանատու Քարտուղար 1921-1922թթ.
ՀԿ(բ)Կ ԿԿ Գլխավոր Քարտուղար 1922թ.
ՀԽՍՀ ԺողԿոմԽորհի Նախագահ 1922-1925թթ.