Լևոն Բ

Կիլիկյան Հայաստանի իշխան 1187-1198թթ.
Կիլիկիայի Հայոց Ռուբինյան թագավոր 1198-1219թթ.