Սմբատ

Կիլիկիայի Հայոց Հեթումյան թագավոր 1296-1298թթ.