Մեծ Հայքի Նահանգներն ըստ «Աշխարհացույցի»Նահանգներ (Աշխարհներ)
1. Բարձր Հայք (23.860 կմ/քառ.)
2. Ծոփաց կողմ, Ծոփք կամ Չորրորդ Հայք (18.890 կմ/քառ.)
3. Աղձնիք (17.532 կմ/քառ.)
4. Տուրուբերան (25.008 կմ/քառ.)
5. Մոկք (2.962 կմ/քառ.)
6. Կորճայք (14.707 կմ/քառ.)
7. Պարսկահայք (11.010 կմ/քառ.)
8. Վասպուրական (40.870 կմ/քառ.)
9. Սյունիք (15.237 կմ/քառ.)
10. Արցախ (11.528 կմ/քառ.)
11. Փայտակարան (21.000 կմ/քառ.)
12. Ուտիք (11.315 կմ/քառ.)
13. Գուգարք (16.765 կմ/քառ.)
14. Տայք (10.179 կմ/քառ.)
15. Այրարատ (40.105 կմ/քառ.)