Մեծ Հայքի Նահանգներն ըստ «Աշխարհացույցի»Նահանգներ (Աշխարհներ)
1. Բարձր Հայք (23.860 կմ/քառ.)
2. Ծոփաց կողմ, Ծոփք կամ Չորրորդ Հայք (18.890 կմ/քառ.)
3. Աղձնիք (17.532 կմ/քառ.)
4. Տուրուբերան (25.008 կմ/քառ.)
5. Մոկք (2.962 կմ/քառ.)
6. Կորճայք (14.707 կմ/քառ.)
7. Պարսկահայք (11.010 կմ/քառ.)
8. Վասպուրական (40.870 կմ/քառ.)
9. Սյունիք (15.237 կմ/քառ.)
10. Արցախ (11.528 կմ/քառ.)
11. Փայտակարան (21.000 կմ/քառ.)
12. Ուտիք (11.315 կմ/քառ.)
13. Գուգարք (16.765 կմ/քառ.)
14. Տայք (10.179 կմ/քառ.)
15. Այրարատ (40.105 կմ/քառ.)
1. Բասեն
2. Գաբեղյանք
3. Աբեղյանք
4. Հավնունիք
5. Արշարունիք
6. Բագրևանդ
7. Ծաղկոտն
8. Վանանդ
9. Շիրակ
10. Արագածոտն
11. Ծակատք
12. Մասյացոտն
13. Կոգովիտ
14. Աշոցք
15. Նիգ
16. Կոտայք
17. Մազազ
18. Վարաժնունիք
19. Ոստան Հայոց
20. Ուրծաձոր
21. Արած
22. Շարուր Դաշտ